Rouwkaarten » Rouwteksten overzicht » Psalm teksten

Psalm teksten

De Here zal uw uitgang en ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
(Psalm 121 : acht)

Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen
Ontfermt de Heere zich over hem.
(Psalm 103 : 13)

Kom tot rust, mij ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
(Psalm 116 : vers 7)

En nu, wat verwacht ik Here?
Mijn hoop, die is op U.
(Psalm 39:8)

Al Uw geboden zijn gerechtigheid,
ik prijs Uw woord met juichende gezangen.
(Psalm 119 : 65)