Award

Inleiding rouwteksten onverwachts

Inleidende teksten voor een rouwkaart voor iemand die onverwachts is overleden.

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze…..

Tot onze grote ontsteltenis is, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze ….

Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Volledig verslagen blijven wij achter na het onverwachte overlijden van mijn/onze……

Tot onze verbijstering is plotseling van onze heengegaan mijn/onze…..

Plotseling niet meer in ons midden.

Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze…

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze …..

Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze…..

Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze…..

Op ……dag 00-00-20?? is geheel onverwacht overleden mijn/onze ……

Op ..-jarige leeftijd is, zonder lijden of ziekbed, plotseling overleden mijn/onze…..

Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze …..

Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve ……(naam) het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg.

Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze ….

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze……

Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze….

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze……

Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden van mijn/onze…..

Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van mijn/onze …..

Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze ….
Een mooie rouwkaart voor een waardig afscheid

  1. Kies een rouwkaart van hoogstaande designers
  2. Keuze uit rouwkaarten met of zonder foto, passende teksten en gedichten
  3. Upload adressen of laat pakket met kaarten bezorgen
  4. Wij regelen het verder voor u!
Maak een rouwkaartje